CÔNG TY TNHH MINH THỊNH PHÁT

CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ MIFA

Bảo Hành Từ 5-10 Năm

Văn phòng

Số 4, đường Nguyễn Đức Ngữ, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Hotline

0901 79 68 78

MiFa – NG-30

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2764″] Mifa NG-30 Giá: liên hệ [button text=”Call: 090 179 68 78 – Hotline tư vấn” color=”success” size=”large” animate=”fadeInRight” expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:0901796878″] [/ux_image_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] Thống Số Kỹ Thuật Mã Sản Phẩm NG-30 Cấu trúc sợi Sợi kim cương + quăn DTex 12.000 Chiều […]

MiFa – G30

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2763″] Mifa G-30 Giá: liên hệ [button text=”Call: 090 179 68 78 – Hotline tư vấn” color=”success” size=”large” animate=”fadeInRight” expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:0901796878″] [/ux_image_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] Thống Số Kỹ Thuật Mã Sản Phẩm G-30 Cấu trúc sợi Sợi kim cương + quăn DTex 9.000 Chiều […]

MiFa G-25

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2762″] Mifa G-25 Giá: liên hệ [button text=”Call: 090 179 68 78 – Hotline tư vấn” color=”success” size=”large” animate=”fadeInRight” expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:0901796878″] [/ux_image_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] Thống Số Kỹ Thuật Mã Sản Phẩm G-25 Cấu trúc sợi Sợi kim cương + quăn DTex 12.000 Chiều […]

MiFa NG-20

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2759″] Mifa NG-20 Giá: liên hệ [button text=”Call: 090 179 68 78 – Hotline tư vấn” color=”success” size=”large” animate=”fadeInRight” expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:0901796878″] [/ux_image_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] Thống Số Kỹ Thuật Mã Sản Phẩm NG-20 Cấu trúc sợi Sợi phẳng + quăn DTex 12.000 Chiều cao […]

Mifa G-20

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2761″] Mifa G-20 Giá: liên hệ [button text=”Call: 090 179 68 78 – Hotline tư vấn” color=”success” size=”large” animate=”fadeInRight” expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:0901796878″] [/ux_image_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] Thống Số Kỹ Thuật Mã Sản Phẩm G-20 Cấu trúc sợi Sợi phẳng + quăn DTex 12.000 Chiều cao […]

MiFa G-10

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2760″] Mifa G-10 Giá: liên hệ [button text=”Call: 090 179 68 78 – Hotline tư vấn” color=”success” size=”large” animate=”fadeInRight” expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:0901796878″] [/ux_image_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] Thống Số Kỹ Thuật Mã Sản Phẩm G-10 Cấu trúc sợi Sợi phẳng + quăn DTex 12.500 Chiều cao […]